VÅR VERKSAMHET

STJÄRNHUSEN

STJÄRNHUSEN ÄR ETT FASTIGHETSBOLAG AV MÄNNISKOR MED EN GEDIGEN ERFARENHET I BRANSCHEN. VÅR STRATEGI GÅR UT PÅ ATT ÄGA HELA PROCESSKEDJAN I SAMARBETE MED LÅNGSIKTIGA PARTNERS. GENOM ATT SJÄLVA ÄGA ALLT FRÅN AX TILL LIMPA LEVERERAR VI KVALITATIVA LÄGENHETER I ATTRAKTIVA OMRÅDEN I ÖREBRO MED OMNEJD. DET GER OSS EN FLEXIBILITET ATT ANPASSA OSS UTEFTER DET SOM EFTERFRÅGAS PÅ DEN LOKALA MARKNADEN.

Vi är ett Construction managemenet bolag där inget lämnas åt slumpen, med en egen projektutveckling, produktionstyrning och förvaltning äger och kontrollerar vi hela processen ned till minsta detalj för våra framtida kunder. Vi verkar på den lokala marknaden, stöder lokala föreningar och växer lokalt. Med en långsiktig affärsstrategi vill vi bygga och förvalta hållbara hem för alla.

ARBETSPROCESS

Förvärv och planarbete

Vår affärsutvecklare är ständigt på jakt efter nya tomter att förvärva för att utöka vår byggportfölj. Byggrätten utgör en viktigt pusselbit i vår fortsatta tillväxt på stabil grund.Idag har vi ca 14 000m2 boarea som skall färdigställas närmaste 3 åren.

Projekt-utveckling

Vi tar genom projektutveckling helhetsansvar från tomtförvärv till färdig produkt oavsett om det gäller bostadsrätter, äganderätter eller hyresrätter. Med vår mångåriga erfarenhet vet vi vad som skapar värde för samtliga intressenter och vilka fallgropar som orsakar onödiga fördyringar.

Produktion

Vi bedriver byggverksamhet på uppdrag av projektutvecklingen. Stjärnhusen har mångårig erfarenhet av att leda och hantera omfattande och komplexa byggnadsprojekt. Det gör att vi kan dirigera och samordna arbetet på ett sätt som är kostnadseffektivt, som håller tidplan och som ser till att byggnaderna uppförs med god kvalitet och i solida och hållbara material.