VANLIGA FRÅGOR

 • Får jag grilla på balkongen/uteplatsen?
  • På sommaren tycker många om att grilla mat utomhus. Det är, av brandsäkerhetsskäl, inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongen, uteplatsen eller i direkt närhet av huset. Om det inte stör dina grannar går det bra att använda elgrill. Ibland finns en gemensam grillplats på gården – använd den! Om du grillar på gården var noga med att släcka elden innan du går, städa efter dig och lämna aldrig tändvätska eller annat som kan vara farligt för t ex barn.
 • Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?
  • Ja, du får hyra ut din lägenhet om du har vårt skriftliga godkännande. För att få tillstånd att hyra ut din lägenhet måste du lämna in en ansökan och ha godtagbara skäl. Exempel på godtagbara skäl kan vara att du ska studera/arbeta på annan ort under en begränsad tid eller att du vill pröva att vara sambo. Om du fått tillstånd måste du upprätta ett särskilt kontrakt (finns att köpa i bokhandeln) mellan dig och den du hyr ut till. Uthyrningen ska vara tidsbegränsad och får aldrig vara förenad med besittningsrätt. Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan att ha vårt tillstånd riskerar du uppsägning av ditt kontrakt och att förlora din hyresrätt. Det gäller även om du väljer att låna ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra. För dig som hyr ut din lägenhet i andrahand är det viktigt att vara medveten om är att det alltid är du själv som förstahandshyresgäst som ansvarar för att hyran blir betald i tid och att din hyresgäst sköter sig. Om din andrahandshyresgäst till exempel stör grannarna kan du själv riskera att bli uppsagd. Om vi gett avslag på din ansökan om andrahandsuthyrning men du ändå upplever att du har godtagbara skäl, då kan du som hyresgäst gå vidare till hyresnämnden för att söka tillstånd. Här hittar du ansökningsblankett för andrahandsuthyrning.
 • Får jag måla och tapetsera om i lägenheten?
  • Ja, du får måla om och tapetsera i din lägenhet om arbetet utförs på ett korrekt och fackmannamässigt sätt. Vi föredrar att du målar där det är målat och tapetserar om där det är tapet. Om dina val av färg och/eller material skiljer sig från det ”normala” har vi som hyresvärd rätt att kräva att du återställer lägenheten om du skulle flytta, alternativt kan vi fakturera dig för kostnaden att återställa lägenheten.
 • Hur lång är uppsägningstiden på min lägenhet?
  • Uppsägningstiden är alltid tre kalendermånader och räknas per månadsskifte från uppsägningen. Uppsägning ska ske skriftligt. Om du säger upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för intressenter. Därför måste du uppge såväl adress och telefonnummer (gärna flera) dit spekulanter kan vända sig för att bestämma tid för visning av lägenheten. Här hittar du blankett för uppsägning.
 • Ingår el i hyran?
  • Nej, det ingår inte. Hushållsel och/eller eventuell gas måste varje hyresgäst själv teckna eget abonnemang för.
 • Jag är hyresgäst och vill hyra parkeringsplats, hur gör jag?
  • Många av våra hyresgäster efterfrågar även en plats att ställa bilen på. Andra känner större behov av extra förrådsutrymme. Även om Stjärnhusens huvudfokus är bostäder så rymmer vårt fastighetsbestånd även en del kontorslokaler, parkeringsplatser och förråd. Du kan enkelt lämna din intresseanmälan direkt vid objektet du är intresserad av.
 • Kan jag byta min lägenhet med någon som inte bor hos Stjärnhusen?
  • Ja, visst kan du det, men du måste göra en skriftlig ansökan om att få byta. Vid ett eventuellt byte kommer vi sedan att ställa samma krav på den du vill byta med, som de krav vi ställde på dig när du blev vår hyresgäst. Det kan också vara bra att veta att den bytesansökan du lämnar in ska godkännas både av oss och av den hyresvärd som du planerar att flytta till. Här hittar du ansökningsblankett för byte av lägenhet. Under sommarmånaderna är handläggningstiden av byten längre! Normal handläggningstid av bytesärenden brukar vara ca 1-3 månader. Under sommarmånaderna juni-augusti tar handläggningen längre tid pga semestrar både hos oss och hos andra hyresvärdar. Under juli och augusti kan vi tyvärr inte handlägga några byten alls.

   När du skickar in din bytesansökan till oss, använd bytesblanketten som finns på vår hemsida. Skicka in alla intyg etc som vi behöver för att kunna börja handlägga bytet, se mer information på bytesblanketten via länk här.

 • Jag har tappat mina nycklar, har ni huvudnyckel till lägenheten?
  • Ja, alla huvudkoder har vi, och en del huvudnycklar till fastigheterna. Har ni låst er ute och vill komma in så tar vi en utryckningavgift på 3.000 SEK. Ring 019-333375 eller maila till Fel@stjarnhusen.se
 • Lite att tänka på kring balkong och uteplats
  • Ljumma sommarkvällar är det skönt att sitta på balkongen/gården och prata, men även de trevligaste samtal kan störa dem som vill sova. Tänk därför alltid på ljudnivån. Ställ inte ut egna ljudkällor, t ex radio/stereo – och håll koll på klockan!

   Grillning
   På sommaren tycker många om att grilla mat utomhus. Det är, av brandsäkerhetsskäl, inte tillåtet att använda kol- eller gasolgrill på balkongen, uteplatsen eller i direkt närhet av huset. Om det inte stör dina grannar går det bra att använda elgrill. Ibland finns en gemensam grillplats på gården – använd den! Om du grillar på gården var noga med att släcka elden innan du går, städa efter dig och lämna aldrig tändvätska eller annat som kan vara farligt för t ex barn.

   Rökning
   Om du röker på din balkong, tänk på att röken sprider sig till andra lägenheter t ex via öppna fönster och ventiler. Varma sommarkvällar vill många sova med öppet fönster, visa därför alltid hänsyn till dina grannar. I våra rökfria fastigheter är det förstås inte tillåtet att röka någonstans inom, eller i nära anslutning till fastigheten. Har du gäster är det du som är ansvarig att se till att de inte röker inom fastigheten!

   Blomlådor
   Eventuella blomlådor måste placeras på insidan av balkongräcket då de annars riskerar att utgöra fara för andra. Du får därför aldrig montera dina blomlådor på utsidan av balkongen. Det är också bra att tänka på att vattna blommor i balkonglådor försiktigt, så att det inte rinner ner blomvatten på balkongen under.

   TV
   Våra TV-leverantörer erbjuder idag ett stort utbud av TV-kanaler. Hyresgäster äger icke utan hyresvärdens tillstånd uppsätta Parabol eller utomhus antenner på fastigheter.

   Mata inte fåglar
   Det kan vara fascinerande att titta på alla vackra fåglar, kom bara ihåg att inte mata dem från balkong eller uteplats. Frön, matrester och spillning skräpar ner och lockar till sig andra djur såsom möss och råttor.

 • Vad gör jag om jag inte fått min hyresavi i tid?
  • En hyresvärd har enligt lag ingen skyldighet att skicka ut hyresavier, utan det är något vi (och de flesta andra hyresvärdar) gör som en extra tjänst. Hyran måste du ändå alltid betala, oavsett om du fått eller inte fått någon hyresavi. Du kan välja att betala din hyra på olika sätt. Om du väljer att fysiskt gå till post eller bank för att betala, glöm inte att skriva ditt namn och objektnummer på avin (du hittar objektnumret högst upp i ena hörnet på din lägenhetsdörr). Om du betalar digitalt, se till att fylla i rätt faktura-nummer. Du kan också välja att låta hyran dras automatiskt från ditt bankkonto med så kallat autogiro. Vi skickar endast hyresavier i digital form, på så sätt bidrar vi tillsammans till ett bättre miljöarbete.
 • Vad händer om jag betalar hyran för sent?
  • 
Om du inte betalar din hyra i tid skickar vi automatiskt ut ett inkassokrav med en extra avgift (160 kronor i dagsläget). Den extra avgiften debiteras på kommande kvartals första månadshyra. Om du då inte betalar hyran omgående skickar vi ärendet vidare för indrivning. Den som ofta är sen med sin hyresinbetalning riskerar uppsägning av sitt kontrakt och att förlora sin hyresrätt.
 • Vad menas med lägenhetsnummer?
  • 2006 infördes en lag om att det ska finnas ett nationellt lägenhetsregister. Lantmäteriet ansvarar för registret, där bland annat folkbokföringen ingår, och föreskrifterna säger att om det finns fler än en bostad med samma adress ska varje bostad ha ett eget lägenhetsnummer. Varje lägenhetsnummer i det nationella registret är fyrsiffrigt och bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad. Som fastighetsägare ligger det på vårt ansvar att sätta upp lägenhetsnumren väl synligt i varje fastighet. Du hittar därför alltid de nationella lägenhetsnumren på namntavlan i porten eller högst upp i ena hörnet på din lägenhetsdörr. Behöver du veta vilket lägenhetsnummer eller objektnummer du har, men inte hittar det i porten eller på utsidan av din lägenhetsdörr? Då är du naturligtvis välkommen att ringa till oss på telefonnummer 019-33 3375, så hjälper vi dig.
 • Var anmäler jag fel i lägenheten som jag vill ha hjälp med?
  • Du kan göra på två sätt. Det enklaste är att göra din felanmälan under flickan ”felanmälan”. Har du ett akut fel som måste åtgärds omgående så går bra att ringa in din felanmälan, telefonnummer 19-333375. (Exempel på akuta fel är översvämning, elavbrott, en värmeanläggning som slutat fungera eller risk för fara för person eller egendom inom fastigheten).

   Problem med hissen? Olika fastigheters hissar skiljer sig från varandra och vi använder oss därför av några olika företag för service och reparation av våra hissar. I varje fastighet finns information om vart du ska vända dig om hissen i din fastighet skulle gå sönder. Telefonnummer till aktuell hissreparatör finns anslaget i både hiss och trapphus. Vid akuta problem med risk för fara ringer du direkt till SOS alarm, telefon 112.

   Om du skulle upptäcka skadedjur är det viktigt att åtgärda problemet så snart som möjligt, så att det inte sprider sig. Vårt försäkringsbolag täcker skadedjur. Vid eventuellt problem med skadedjur, kontakta först Stjärnhusens felanmälan. Sedan tar vi kontakt med vårt försäkringsbolag.

 • Varför är det så kallt i min lägenhet?
  • Luft- och golvtemperatur får lägst vara 18° C i en bostad enligt socialstyrelsens norm. Stjärnhusen strävar efter att hålla 19° C dagtid, räknat en meter från väggen och en meter upp från golvet. Kontakta felanmälan om temperaturen i din lägenhet stadigvarande understiger 19° C. När du mäter är det viktigt att vredet på elementet står på max. Även om elementen skulle vara kalla, så behöver det inte vara något fel. Värmen på elementen styrs av en utomhusgivare, som ser till att hålla rätt temperatur i förhållande till den aktuella temperaturen utomhus. Vid väderomslag, som övergångar mellan höst/vinter och vinter/vår, händer det dock att systemen kan ha lite svårt att hänga med i svängarna. Vid temperaturer kring 0° C händer det att elementen känns kalla och luften upplevs som rå och kall, även om temperaturen i lägenheten är 19° C. Känns elementen kalla så beror det många gånger på att det har kommit in luft i elementen. Detta är hyresgästens ansvar att lufta dessa regelbundet. I regel skall man lufta dessa 2 gånger per år.

   Se till att hålla tilluftsventilerna som finns ovan eller under fönstren öppna, annars kommer luften att ta andra vägar in i lägenheten vilket kan leda både till sämre luftcirkulation och att du upplever drag. Om termostaten på elementen är täckta av exempelvis gardiner kan det påverka dess funktion. Se då till att gardinerna inte täcker för elementen.

   Under höst och vinterperioden är det extra viktigt att hålla entrédörrar, fönster och vädringsbalkonger stängda så att fastigheten inte kyls ned. När det är mycket kallt ute kan även elementen i entrén frysa sönder om porten står öppen.

 • Varför måste jag ha balkonglådorna på insidan?
  • Att du måste placera blomlådorna på insidan av balkongräcket beror på att de annars riskerar att utgöra fara för andra. Du får därför aldrig montera dina blomlådor på utsidan av balkongen. Det är också bra att tänka på att vattna blommor i balkonglådor försiktigt, så att det inte rinner ner blomvatten på balkongen under.

Våra Blanketter

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ladda ner blankett (PDF)

Bytesansökan

Ladda ner blankett (PDF)

Uppsägning av hyresrätt

Ladda ner blankett (PDF)