OM STJÄRNHUSEN

MODERN STADSBYGGARE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

EN AV VÅRA DRIVKRAFTER ÄR ATT SKAPA BOSTÄDER SOM GER EN BÄTTRE STAD FÖR ALLA.

Vår kärnverksamhet är bostadsutveckling. Från markförvärv till färdiga fastigheter.

Affärsverksamheten avser hyresrätter i egen förvaltning. Vi utvecklar även nyproduktion av flerfamiljshus och småhus för upplåtelse som bostadsrätter.

AFFÄRSIDÈ, VISION OCH VÄRDERINGAR

Vår Affärsidé

Att utveckla bostäder av god kvalitet som kunder har råd att efterfråga. Värdeskapande stadsbyggare som erbjuder hållbara lösningar för såväl individ som samhälle.

Vår Vision

Staden utvecklas hand i hand med vårat utvecklande, vår vision är enkel och lyder – En bättre stad för alla.

Våra Värderingar

Långsiktighet, engagemang, ansvarfulla, handlingskraftiga.

STRATEGISKA PRIORITERINGAR

Långsiktig lönsamhet

Vi utvecklar, bygger, och förvaltar bostäder av hög kvalitet i Örebro med omnjed.

Vi tar vårt uppdrag som stadsbyggare med stort ansvar. Vi skapar värden för våra bostadskunder, för de kommuner där vi är verksamma.

Insikter om kunderna och samhället

Nyckel till vår framgång ligger i att förstå bostadsköparens drivkrafter idag och i framtiden. Vi arbetar dagligen med behovsanalys och den ligger till grund för vårt dagliga arbete. Med våra djupa insikter i bostadsmarknaden skapar vi konkurrenskraftiga bostäder nog anpassat efter målgrupper.

Kompetens och engagemang i alla led

Med utgångspunkt i vår djupa kunskap om framgångsfaktorer optimerar vi varje projekt och möjlighet. Med vår mångåriga erfarenhet av hela värdekedjan – allt från markförvärv till projektering, projektering och förvaltning har vi införskaffat oss dyrbar kunskap i ett gott samarbete, kvalitet, effektivitet och kostnadskontroll i alla delar av processen.

[instagram-feed]

[custom-facebook-feed]

Stabila finanser och lång erfarenhet skapar trygghet

Vår långa erfarenhet inom bostadsutveckling borgar för din trygghet som kund. Genom åren har vi blivit en stabil och långsiktig aktör med stort kunnande inom branschen.

Vi besitter stort kunnande när det gäller kvalitetsboenden genom smarta och effektiva lösningar utan att dra på sig överflödiga kostnader och vi har en lång historik med god lönsamhet.