MARKÄGARE

ÄR DU MARKÄGARE?

Stjärnhusen AB söker ständigt ny mark och fastigheter i Örebro med omnejd. Äger du mark eller fastighet och vill sälja hela eller delar av den så är du välkommen att kontakta oss. Vi önskar information om din fastighets geografiska läge och storlek.

Kontakta oss via kontaktformuläret.