HÅLLBARHET

NATURLIG DEL AV VERKSAMHETEN

VÅRT ARBETE PRÄGLAS AV ETT LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR BÅDE EKONOMISK, MILJÖMÄSSIG OCH SOCIAL UTVECKLING, DET GENOMSYRAR HELA VERKSAMHETEN. EN VIKTIG DEL I VÅRT HÅLLBARHETSARBETE HANDLAR OM FÖRTROENDE HOS KOMMUNER, MARKÄGARE, KONSUMENTER, MEDARBETARE OCH ANDRA INTRESSENTER. SOM STADSBYGGARE HAR VI ETT STORT ANSVAR.

Klimatsmart

För att möta myndigheternas miljökrav och säkerställa framtidens energibehov bygger vi våra projekt som lågenergihus detta görs bland annat genom välisolerade väggar, fönster, tak och golv vilket minskar uppvärmningsbehovet.

Ett annat exempel för att minska energibehovet i våra projekt genom smarta installationslösningar såsom återvinning av värme i frånluften och individuell mätare av varmvatten. Energisnåla vitvaror, källsortering och snålspolande toaletter är andra självklara inslag för att möta framtidens energibehov.

Alla dessa delar bidrar tillsammans, i våra nybyggda fastigheter, till låga driftskostnader och därmed minskad energianvändning.

Mångfald

Vi värnar om våra medarbetares olikheter och välja samarbetspartners som delar våra värderingar kring mångfald, jämställdhet och nolltolerans mot diskriminering.

En bostadsmarknad för alla

Vi arbetar målmedvetet med att våra bostadsrättsföreningar ska kunna bildas genom rimliga lån där de ekonomiska planerna är ansvarsfullt utformad för att skapa sunda föreningar. Genom medvetna val av smarta material bidrar med både låga driftkostnader och låga underhållskostnader för våra kunder. För Stjärnhusen innebär detta lägre garantikostnader.